hoạt động của cỏ nhân tạo

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Lưu trữ hình ảnh hoạt động mua bán của cỏ nhân tạo SG

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Tháng 10

Ngày 17/10 Giao hàng cho khách

Vận chuyển cỏ nhân tạo
Vận chuyển cỏ nhân tạo
Vận chuyển cỏ nhân tạo
Vận chuyển cỏ nhân tạo

Ngày 17/10/2020 – giao hàng khách tỉnh

Vận chuyển cỏ nhân tạo
Vận chuyển cỏ nhân tạo
Vận chuyển cỏ nhân tạo
Vận chuyển cỏ nhân tạo

Ngày 16/10/2020 – Thi công trường mầm non Wisdomland

thi công cỏ nhân tạo
thi công cỏ nhân tạo
thi công cỏ nhân tạo
thi công cỏ nhân tạo

Ngày 15/10/2020 – Giao cỏ nhân tạo cho khách

giao co nhan tao 4
Vận chuyển cỏ nhân tạo
giao co nhan tao 5
Vận chuyển cỏ nhân tạo

Ngày 14/10/2020 – Giao cỏ nhân tạo cho Khách tỉnh

giao co nhan tao 6
Vận chuyển cỏ nhân tạo
giao co nhan tao 7
Vận chuyển cỏ nhân tạo

Ngày 13/10/2020 – Thi công cỏ nhân tạo dán tường


Ngày 12/10/2020 – Giao hàng cỏ nhân tạo cho Khách

giao co nhan tao 8
Vận chuyển cỏ nhân tạo
giao co nhan tao 9
Vận chuyển cỏ nhân tạo

Ngày 11/10/2020 – Giao hàng cỏ nhân tạo cho Khách


Xem thêm

GỢI Ý SẢN PHẨM